Maaelu arengukava - Lihuniku Äri

Maaelu arengukava

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus 2023

Osaühing Sentafarmile on määratud toetus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajanduse Fondist, mis aitab arendada enda kasvatatud lihaveiste liha turustamise võimalusi.

Uue projekti raames, algus mai 2023 on eesmärgiks investeeringud ja turundus Lihuniku Äri catering tegevuste arendamiseks. Jätkatakse ka Lihuniku Äri kontseptsiooni tutvustust toidufestivalidel.

Sentafarm OÜ kasvatab lihaveiseid aastast 2004. Aastaringselt on karjas 200 looma, kellest 65 on ammlehmad. Sentafarmi loomad mäletsevad 300 hektaril, millest 100 hektarit on omandis. Samuti hooldab Sentafarm oma loomadega 50 hektarit Koiva-Mustjõe maastikukaitseala. Aastas realiseeritakse 55 müügilooma.

2017. aastal alustas Sentafarm OÜ veiseliha turustamisega läbi oma lihapoe ja restorani – Lihuniku Äri. 2020. aastaks on jõutud selleni, et kõik Sentafarmis kasvatatud loomad on realiseeritud vaid Lihuniku äri kaudu. Sellega seoses on jõutud etappi, kus Sentafarm OÜ ei sõltu töötleva tööstuse kokkuostuhindadest ja mahtudest. Järgmiseks etapiks on kasvatada poe-restorani müügikäivet ja kasumlikkust. Selleks lisame müüki erinevaid lihaliike ja väärindatud tooteid ning soovime suurendada toitlustamise osakaalu restoranis, kui kõrgema lisandväärtusega tegevust, võrreldes värske liha müügiga.

Projekti tulemusena oleme suurenenud kliendikohtade arvu restoranis, parendanud tingimusi lihalõikusel ning viinud ellu erinevaid turundustegevusi. Kõigi nende tegevuste tulemusel oleme suurendanud ka müügikäivet ning kasumlikkust.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus MAK 2014-2020

Maaelu Arengu Kava raames määratud toetusega on soetatud traktor, esilaadur ning niiduk.